Certyfikaty

Certyfikat 45001
Certyfikat Systemu Zarządzania BHP PN-ISO 45001:2018-06

Międzynarodowa norma dotycząca Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, reguluje najważniejsze zagadnienia związane z BHP, dzięki czemu stanowi podstawę do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Umożliwia wprowadzanie skutecznych działań ochronnych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Certyfikat ISO 45001 jest wiarygodnym dowodem, że wszystkie procesy realizowane w Promotorzy Trading zorientowane są na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
Certyfikat 14001
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem PN- EN ISO 14001:2015-09

Międzynarodowa norma określająca sposób zarządzania środowiskiem, czyli celowe działanie mające na celu utrzymanie i poprawę stanu środowiska naturalnego, na które oddziałuje firma.

Norma pomaga w:
• dostosowaniu się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska,
• redukcji emisji odpadów i ścieków oraz redukcji kosztów ich usuwania,
• zmniejszeniu ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych,
• zmniejszeniu kosztów związanych ze zużyciem energii,
• zwiększeniu świadomości ekologicznej pracowników
Certyfikat HACCP
Certyfikat Systemu HACCP

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - międzynarodowa norma określająca wymogi skutecznej kontroli bezpieczeństwa produktów poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu produktu. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących
Certyfikat 9001
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10

Produkcja płynów do e-papierosów, produktów do fajek wodnych i innych mieszanin chemicznych do zastosowań inhalacyjnych.

Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji, dzięki któremu jesteśmy w stanie:
• podnosić jakoś produktów,
• zwiększać satysfakcję klienta,
• ograniczać ilości reklamacji,
• obniżać koszty działania przedsiębiorstwa,
• zwiększać wydajności firmy,
• bardziej efektywne zarządzać własnymi zasobami,
• zwiększać konkurencyjność
Certyfikat 9001
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10

Sprzedaż wyrobów tytoniowych, akcesoriów, mieszanin chemicznych i elektronicznych inhalatorów oraz saszetek nikotynowych.

Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji, dzięki któremu jesteśmy w stanie:
• podnosić jakość produktów,
• zwiększać satysfakcję klienta,
• ograniczać ilości reklamacji,
• obniżać koszty działania przedsiębiorstwa,
• zwiększać wydajności firmy,
• bardziej efektywne zarządzać własnymi zasobami,
• zwiększać konkurencyjność