Reporting of Adverse ReactionsJak wysłać zgłoszenie?Aby przekazać nam informacje o wszystkich podejrzewanych i niepożądanych dla zdrowia ludzkiego działaniach wyrobów z naszej oferty jak e-papierosy i liquidy do e-papierosów prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres zgloszenia_dzialan_niepozadanych@promotorzy.pl.


Państwa e-mail powinien zawierać m.in.

   Podstawowe dane dotyczące wyrobu,

   Nazwa produktu,

   Marka,

   Rodzaj/moc,

   Numer partii,

   Opis/uzasadnienie zagrożeniaDane kontaktowe zgłaszającego:

   Imię i nazwisko,

   Adres,

   Telefon kontaktowy